andar

Total Commander 10.51 rc 3

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 10.51 rc 3 đã cũ. Phần mềm Total Commander đã có phiên bản mới 10.51 tìm và tải về tại đây >>Total Commander

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 10.51 rc 3
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 10.51 rc 3 (bản chuẩn) của phần mềm Total Commander được cập nhật vào 24/08/2022

Thông tin về Total Commander

Mô tả: Phần mềm quản lý file, so sánh file, đồng bộ thư mục

Phần mềm do Christian Ghisler phát hành, có dung lượng 7.0 MB, có 290830 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server

Phiên bản hiện tại: 10.51 rc 3

Các chức năng của Total Commander
 Phiên bản 10.51 rc 3 của phần mềm Total Commander được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Total Commander

  • WinMerge2,5/5Phần mềm quản lý file
  • WinNc3/5Quản lý dữ liệu, file hiệu quả
andar Sơ đồ trang web