account tốc chiến

Thông tư 27/2020/TT BGDĐT File DOC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản File DOC (bản chuẩn) của phần mềm Thông tư 27/2020/TT BGDĐT được cập nhật vào 13/05/2022

Thông tin về Thông tư 27/2020/TT BGDĐT

Mô tả: Đánh giá học sinh tiểu học

Phần mềm do Sưu tầm phát hành, có dung lượng 1.3 MB, có 1399 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows, Android, iOS

Phiên bản hiện tại: File DOC

Các chức năng của Thông tư 27/2020/TT BGDĐT
 Phiên bản File DOC của phần mềm Thông tư 27/2020/TT BGDĐT được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".
account tốc chiến Sơ đồ trang web