ti le bóng đá

iMath: Cùng học và dạy Toán Tiểu học 1.5

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.5 (Beta) của phần mềm iMath: Cùng học và dạy Toán Tiểu học được cập nhật vào 19/06/2018

Thông tin về iMath: Cùng học và dạy Toán Tiểu học

Mô tả: Hướng dẫn giảng dạy môn toán tiểu học

Phần mềm do SchoolNet phát hành, có dung lượng 50MB, có 34 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10/8.1/8/7/XP

Phiên bản hiện tại: 1.5

Các chức năng của iMath: Cùng học và dạy Toán Tiểu học
 Phiên bản 1.5 của phần mềm iMath: Cùng học và dạy Toán Tiểu học được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự iMath: Cùng học và dạy Toán Tiểu học

ti le bóng đá Sơ đồ trang web