game đánh bóng bàn

download Đáp án đề Tiếng Anh THPT 2023

Đáp án đề Tiếng Anh THPT 2023

 

Download Đáp án đề Tiếng Anh THPT 2023 - Đáp án đầy đủ các mã đề thi

Nguyễn Thuý Thanh  cập nhật: 02/07/2023

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh 2023 được Taimienphi cập nhật theo chuẩn đáp án của Bộ Giáo dục & Đào tạo, với đầy đủ 24 mã đề. Các bạn thí sinh có thể tra cứu trực tiếp tại Đáp án đề Tiếng Anh THPT 2023/a> để tự tính, ước lượng điểm số mà mình đạt được.


dap an de tieng anh thpt 2023

Đáp án 24 mã đề Tiếng Anh THPT 2023

Đề thi THPT quốc gia 2023 môn Tiếng Anh theo cấu trúc mới là đề trắc nghiệm 100% với 24 mã đề. Tổng số câu hỏi là 50 câu, thời gian làm bài 60 phút, nội dung kiến thức xoay quanh các bài tập về phát âm; trọng âm; ngữ pháp; từ vựng; câu giao tiếp; kỹ năng đọc điền từ, kỹ năng đọc hiểu; kỹ năng viết.

Môn thi Tiếng Anh THPT 2023 bắt đầu lúc 14h30'ngày29/6/2023, kxwhjy.com sẽ cập nhật đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2023 cùng với đáp án chi tiết của 24 mã đề sau 30 phút, kể từ khi bài thi kết thúc.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2023

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

 

  Mã đề: 401 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 401ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.D2.A3.C4.A5.D6.D7.C8.C9.A10.C
11.D12.A13.B14.C15.C16.D17.C18.D19.B20.A
21.D22.B23.A24.D25.A26.D27.B28.A29.D30.C
31.C32.C33.A34.B35.B36.D37.C38.C39.A40.C
41.C42.B43.D44.B45.B46.D47.D48.B49.C 50.C

 

  Mã đề: 402 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 402ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.2.3.4.5.6.7.D8.A9.B10.A
11.C12.C13.D14.B15.C16.A17.D18.C19.A20.B
21.C22.A23.C24.A25.D26.A27.A28.D29.D30.C
31.C32.C33.D34.C35.D36.37.38.39.40.
41.42.43.C44.C45.D46.47.48.49.D 50.D

  Mã đề: 403 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 403ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.C2.C3.B4.B5.A6.D7.B8.C9.D10.A
11.D12.A13.C14.B15.D16.D17.C18.A19.C20.A
21.B22.B23.A24.B25.C26.D27.A28.D29.A30.D
31.A32.B33.C34.D35.B36.B37.B38.C39.A40.A
41.D42.B43.C44.B45.A46.C47.A48.D49.D 50.C

  Mã đề: 404 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 404ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.C2.D3.B4.B5.D6.B7.C8.B9.C10.D
11.D12.B13.A14.C15.C16.C17.B18.B19.B20.A
21.C22.A23.D24.C25.C26.C27.A28.D29.B30.C
31.B32.A33.B34.D35.D36.A37.D38.A39.C40.C
41.A42.D43.D44.D45.A46.D47.C48.A49.D 50.D

  Mã đề: 405 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 405ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.C2.D3.D4.B5.B6.B7.C8.D9.C10.A
11.A12.B13.C14.D15.B16.C17.C18.D19.C20.B
21.A22.B23.C24.B25.A26.A27.A28.B29.A30.C
31.A32.C33.A34.A35.A36.D37.C38.D39.C40.B
41.B42.B43.D44.D45.B46.C47.D48.A49.D 50.B

  Mã đề: 406 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 406ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49. 50.

  Mã đề: 407 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 407ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49. 50.

  Mã đề: 408 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 408ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49. 50.

  Mã đề: 409 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 409ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.A2.D3.B4.B5.B6.A7.C8.C9.C10.D
11.A12.A13.C14.C15.C16.B17.D18.D19.C20.B
21.D22.B23.D24.D25.C26.B27.C28.D29.C30.D
31.A32.D33.B34.B35.B36.C37.B38.B39.B40.D
41.D42.C43.D44.C45.D46.C47.D48.A49.C 50.C

  Mã đề: 410 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 410ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.D2.D3.A4.A5.C6.D7.D8.C9.B10.A
11.D12.C13.A14.D15.D16.B17.D18.D19.C20.D
21.A22.D23.D24.A25.B26.B27.C28.C29.C30.A
31.C32.C33.A34.A35.B36.C37.C38.B39.B40.A
41.B42.A43.B44.B45.C46.A47.C48.B49.A 50.B

  Mã đề: 411 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 411ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.A2.A3.B4.C5.D6.C7.D8.B9.B10.C
11.C12.C13.D14.B15.16.A17.B18.C19.C20.C
21.B22.C23.D24.B25.B26.C27.B28.C29.A30.D
31.D32.D33.B34.A35.C36.B37.B38.D39.D40.D
41.A42.A43.A44.A45.D46.A47.D48.C49.D 50.D

  Mã đề: 412 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 412ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.D2.D3.B4.C5.D6.A7.D8.D9.A10.C
11.B12.A13.C14.D15.B16.C17.D18.A19.D20.A
21.A22.C23.D24.C25.B26.C27.D28.A29.A30.A
31.C32.A33.C34.D35.D36.A37.A38.A39.C40.C
41.C42.D43.A44.C45.D46.D47.D48.D49.C 50.A

  Mã đề: 413 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 413ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.C2.D3.B4.B5.A6.B7.C8.A9.A10.C
11.B12.C13.D14.A15.D16.D17.B18.D19.C20.A
21.C22.D23.B24.C25.A26.A27.C28.D29.D30.D
31.B32.C33.B34.A35.D36.B37.A38.C39.D40.A
41.B42.A43.B44.C45.B46.C47.B48.D49.C 50.D

  Mã đề: 414 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 414ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49. 50.

  Mã đề: 415 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 415ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49. 50.

  Mã đề: 416 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 416ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49. 50.

  Mã đề: 417 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 417ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49. 50.

  Mã đề: 418 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 418ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.C2.B3.B4.C5.A6.D7.B8.C9.A10.D
11.C12.D13.B14.B15.A16.C17.C18.B19.C20.B
21.D22.A23.D24.C25.A26.A27.C28.D29.B30.B
31.B32.D33.B34.C35.D36.D37.A38.C39.A40.C
41.A42.D43.D44.A45.D46.D47.D48.A49.C 50.C

  Mã đề: 419 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 419ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.D2.A3.D4.C5.B6.B7.B8.A9.A10.B
11.B12.A

13.D

14.B15.C16.D17.D18.C19.C20.B
21.B22.A23.A24.D25.B26.A27.B28.B29.A30.D
31.B32.A33.D34.A35.A36.A37.D38.D39.B40.B
41.A42.D43.A44.D45.D46.C47.A48.D49.D 50.D

  Mã đề: 420 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 420ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.B2.A3.B4.B5.A6.A7.C8.A9.C10.A
11.D12.A13.C14.A15.C16.D17.B18.C19.A20.D
21.C22.D23.B24.C25.C26.C27.A28.B29.A30.C
31.C32.B33.A34.B35.A36.B37.D38.D39.D40.B
41.B42.D43.B44.D45.D46.D47.C48.A49.D 50.D

  Mã đề: 421 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 421ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49. 50.

  Mã đề: 422 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 422ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49. 50.

  Mã đề: 423 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 423ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.D2.A3.D4.D5.C6.C7.A8.C9.A10.D
11.C12.C13.A14.D15.C16.C17.B18.A19.C20.C
21.A22.A23.B24.B25.B26.D27.C28.D29.C30.A
31.D32.B33.C34.B35.A36.A37.B38.A39.B40.A
41.C42.D43.B44.B45.A46.C47.C48.C49.A 50.A

  Mã đề: 424 - Đáp án đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

MÃ ĐỀ: 424ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.C2.C3.D4.D5.A6.B7.D8.D9.B10.C
11.C12.D13.C14.C15.A16.C17.C18.B19.D20.D
21.A22.C23.B24.A25.B26.C27.D28.B29.B30.A
31.C32.A33.C34.A35.D36.A37.C38.D39.A40.A
41.B42.D43.B44.B45.A46.B47.B48.B49.C 50.A

 

Bám sát cấu trúc, các dạng bài trong đề Tiếng Anh THPT 2023 khái quát kiến thức của phần Ngữ âm; Đọc hiểu văn bản ngắn; Tìm lỗi sai... học sinh nắm chắc kiến thức nền chắc chắn sẽ đạt được kết quả rất cao.

Cùng với đáp án đề Tiếng Anh THPT 2023, Taimienphi đã cập nhật điểm thi THPT Quốc gia cho các môn học khác như Đáp án đề Giáo dục Công dân THPT 2023, Đáp án đề Địa lý THPT 2023, các em có thể bấm tra cứu nhanh tại đây.Liên kết tải về - [100kb]
Các phiên bản khác  Bài viết liên quan

   Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Đáp án đề Tiếng Anh THPT 2023 được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat đáp án đề tiếng anh thpt 2023 là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

  Các phiên bảnHướng dẫn

     Tải về

  Đáp án đề Tiếng Anh THPT 2023


  Phần mềm Liên quan & Tương tự
   Bấm vào file dưới
   Để cài phần mềm


   game đánh bóng bàn Sơ đồ trang web