xem bong dá

download Đáp án đề Lịch sử THPT 2023

Đáp án đề Lịch sử THPT 2023

 

Download Đáp án đề Lịch sử THPT 2023 - Cập nhật đáp án các mã đề thi

Nguyễn Thuý Thanh  cập nhật: 30/06/2023

Để giúp thí sinh dễ dàng tra cứu và biết được mức điểm mình đạt được là bao nhiêu, Taimienphi đã cập nhật đầy đủ 24 mã đề thi THPT 2023 môn Lịch sử kèm đáp án chi tiết. Mời các em cùng tham khảo, tra cứu Đáp án đề Lịch sử THPT 2023 dưới đây.
dap an de lich su thpt 2023

Đáp án 24 mã đề thi môn Lịch sử THPT 2023

Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia năm 2023 môn Lịch sử:

- Có tổng cộng 40 câu trắc nghiệm.

- Thời gian làm bài: 90 phút

Môn thi Lịch sử THPT 2023 bắt đầu lúc 07h35'ngày29/6/2023, kxwhjy.com sẽ cập nhật đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2023 cùng với đáp án chi tiết sau 30 phút, kể từ khi bài thi kết thúc.

Đáp án môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

  Mã đề: 301 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 301ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.C2.B3.D4.C5.B6.B7.A8.C9.B10.C
11.D12.A13.D14.A15.A16.C17.D18.C19.D20.A
21.D22.C23.A24.D25.C26.A27.C28.C29.C30.D
31.A32.A33.A34.D35.A36.A37.A38.C39.D40.D

  Mã đề: 302 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 302ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.C2.D3.C4.A5.B6.D7.B8.A9.D10.C
11.D12.B13.B14.A15.C16.B17.D18.B19.A20.C
21.A22.B23.B24.D25.A26.C27.A28.D29.C30.C
31.D32.C33.A34.D35.D36.C37.D38.A39.C40.A

  Mã đề: 303 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 303ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

  Mã đề: 304 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 304ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.B2.A3.B4.A5.D6.B7.A8.B9.A10.A
11.B12.A13.A14.D15.B16.D17.A18.A19.D20.A
21.C22.C23.B24.C25.D26.C27.B28.C29.C30.A
31.D32.A33.C34.C35.C36.B37.C38.D39.B40.C

  Mã đề: 305 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 305ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.A2.C3.D4.D5.C6.B7.D8.A9.B10.A
11.A12.A13.D14.D15.A16.C17.A18.B19.D20.C
21.A22.D23.C24.C25.B26.B27.B28.C29.D30.B
31.B32.B33.D34.B35.D36.C37.D38.C39.C40.D

  Mã đề: 306 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 306ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.A2.C3.B4.B5.D6.A7.C8.B9.D10.D
11.D12.A13.C14.C15.B16.C17.D18.A19.C20.B
21.B22.A23.D24.D25.B26.A27.B28.B29.A30.D
31.C32.C33.B34.C35.C36.D37.A38.C39.D40.A

  Mã đề: 307 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 307ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.B2.C3.C4.C5.D6.C7.A8.D9.D10.C
11.D12.D13.A14.C15.A16.B17.C18.D19.D20.C
21.B22.A23.B24.D25.B26.D27.B28.B29.C30.C
31.A32.D33.A34.C35.D36.B37.B38.A39.B40.C

  Mã đề: 308 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 308ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.D2.D3.D4.A5.C6.A7.C8.C9.D10.A
11.C12.A13.D14.A15.D16.B17.A18.B19.B20.B
21.D22.A23.B24.D25.B26.A27.A28.B29.B30.A
31.D32.B33.B34.D35.B36.D37.A38.D39.D40.B

  Mã đề: 309 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 309ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.B2.D3.A4.C5.C6.C7.A8.B9.D10.A
11.D12.C13.B14.D15.B16.C17.B18.A19.B20.D
21.D22.D23.C24.B25.D26.A27.C28.B29.D30.D
31.D32.C33.D34.C35.B36.B37.D38.C39.B40.B

  Mã đề: 310 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 310ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.C2.D3.D4.C5.D6.B7.C8.D9.D10.A
11.A12.B13.B14.B15.A16.A17.A18.D19.B20.A
21.D22.A23.B24.A25.B26.B27.B28.C29.C30.A
31.C32.C33.C34.A35.C36.C37.C38.B39.C40.A

  Mã đề: 311 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 311ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.B2.A3.A4.D5.C6.D7.A8.C9.D10.C
11.B12.B13.C14.A15.B16.D17.D18.C19.A20.A
21.A22.D23.C24.A25.D26.A27.A28.C29.C30.A
31.C32.C33.D34.D35.D36.C37.38.39.40.

  Mã đề: 312 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 312ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.D2.C3.C4.A5.B6.A7.B8.C9.A10.D
11.A12.B13.D14.D15.C16.A17.C18.A19.B20.C
21.A22.A23.B24.B25.B26.A27.C28.C29.B30.C
31.B32.A33.B34.C35.C36.C37.A38.A39.B40.C

  Mã đề: 313 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 313ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.D2.D3.C4.C5.C6.A7.C8.D9.C10.B
11.C12.A13.C14.B15.B16.A17.A18.C19.A20.C
21.D22.C23.B24.B25.C26.D27.A28.D29.A30.A
31.D32.B33.D34.D35.B36.D37.D38.A39.B40.B

  Mã đề: 314 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 314ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.D2.D3.B4.D5.C6.C7.D8.C9.A10.B
11.A12.C13.B14.D15.B16.A17.A18.C19.C20.B
21.C22.B23.C24.A25.C26.D27.A28.A29.C30.C
31.A32.B33.D34.A35.D36.D37.A38.B39.A40.B

  Mã đề: 315 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 315ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.A2.C3.A4.A5.C6.C7.A8.B9.A10.D
11.C12.A13.C14.B15.B16.B17.A18.B19.A20.B
21.D22.A23.D24.D25.B26.C27.C28.B29.A30.B
31.D32.A33.C34.C35.B36.C37.D38.B39.C40.D

  Mã đề: 316 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 316ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.D2.D3.C4.C5.A6.B7.B8.A9.A10.C
11.A12.B13.B14.A15.A16.A17.C18.C19.C20.B
21.B22.B23.C24.B25.D26.D27.D28.C29.C30.A
31.D32.B33.B34.D35.D36.D37.A38.D39.B40.D

  Mã đề: 317 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 317ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.A2.D3.D4.D5.B6.A7.B8.C9.C10.A
11.B12.B13.C14.A15.D16.A17.B18.C19.D20.B
21.D22.D23.C24.D25.C26.C27.C28.D29.D30.D
31.B32.A33.C34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.A

  Mã đề: 318 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 318ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.B2.C3.D4.A5.C6.A7.D8.B9.A10.C
11.A12.A13.C14.D15.B16.B17.A18.A19.D20.C
21.D22.D23.C24.A25.C26.D27.D28.B29.A30.B
31.A32.B33.A34.B35.B36.B37.D38.B39.A40.D

  Mã đề: 319 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 319ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.D2.A3.C4.A5.C6.C7.C8.D9.C10.A
11.A12.D13.A14.C15.B16.B17.B18.D19.D20.D
21.A22.D23.B24.B25.C26.D27.D28.C29.B30.B
31.B32.D33.A34.B35.B36.C37.A38.C39.A40.D

  Mã đề: 320 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 320ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.D2.B3.A4.A5.D6.B7.D8.B9.A10.B
11.C12.D13.C14.C15.C16.B17.D18.A19.B20.A
21.D22.B23.D24.A25.D26.B27.D28.B29.A30.D
31.A32.A33.B34.B35.A36.B37.A38.D39.D40.A

  Mã đề: 321 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 321ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.A2.C3.D4.B5.C6.C7.C8.B9.C10.D
11.D12.B13.C14.A15.C16.A17.C18.A19.A20.D
21.A22.A23.B24.A25.C26.B27.D28.B29.C30.B
31.D32.D33.B34.D35.D36.C37.B38.B39.C40.D

  Mã đề: 322 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 322ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.B2.A3.B4.B5.B6.D7.A8.B9.B10.D
11.C12.C13.A14.D15.C16.C17.D18.D19.D20.B
21.D22.D23.B24.B25.C26.C27.C28.A29.A30.A
31.B32.A33.C34.D35.B36.D37.A38.C39.C40.D

  Mã đề: 323 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 323ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.A2.D3.D4.D5.B6.A7.D8.D9.D10.C
11.B12.A13.C14.B15.B16.C17.D18.D19.D20.A
21.B22.C23.D24.D25.D26.C27.C28.B29.A30.C
31.A32.B33.A34.A35.B36.B37.B38.A39.C40.C

  Mã đề: 324 - Đáp án đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 324ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
1.A2.C3.B4.D5.B6.B7.A8.D9.D10.B
11.B12.C13.B14.B15.C16.A17.D18.A19.A20.C
21.A22.C23.B24.C25.C26.C27.A28.C29.B30.B
31.A32.C33.B34.A35.A36.C37.C38.B39.A40.A

Đề Lịch sử THPT 2023 dù đã tăng số lượng câu hỏi lớp 11 từ 2 câu lên 4 câu, nhưng nhìn chung vẫn bám sát với nội dung chương trình học của lớp 12.

Để quá trình tra cứu được thuận tiện, nhanh chóng, ngoài Đáp án đề Lịch sử THPT 2023,các bạn thí sinh đăng ký làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH) có thể tra cứu nhanh Đáp án đề Địa lý THPT 2023, Đáp án đề Sinh học THPT 2023 tại đây.Liên kết tải về - [100kb]
Các phiên bản khác  Bài viết liên quan

   Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Đáp án đề Lịch sử THPT 2023 được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat đáp án đề lịch sử thpt 2023 là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

  Các phiên bảnHướng dẫn

     Tải về

  Đáp án đề Lịch sử THPT 2023


  Phần mềm Liên quan & Tương tự
   Bấm vào file dưới
   Để cài phần mềm


   xem bong dá Sơ đồ trang web