kinh nghiem lo de

download Đáp án đề Hóa học THPT 2023

Đáp án đề Hóa học THPT 2023

 

Download Đáp án đề Hóa học THPT 2023 - Cập nhật đáp án các mã đề thi

Nguyễn Sang  cập nhật: 30/06/2023

Đáp án đầy đủ 24 mã đề thi môn Hóa học THPT 2023 đã được Taimienphi cập nhật đầy đủ trong bài viết. Mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo, tra cứu Đáp án đề Hóa học THPT 2023 dưới đây.
dap an de hoa hoc thpt 2023

Đáp án 24 mã đề thi môn Hóa học THPT 2023

Cấu trúc đề Hóa THPT Quốc gia 2023:

- Tổng số câu hỏi: 36 câu.

- Thời gian làm bài: 50 phút.

Môn thi Hóa học THPT 2023 bắt đầu lúc 08h35'ngày29/6/2023, kxwhjy.com sẽ cập nhật đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 cùng với đáp án chi tiết sau 30 phút, kể từ khi bài thi kết thúc.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2023

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

 

  Mã đề: 201 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 201Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.C42.C43.A44.D45.A46.A47.D48.B49.A50.C
51.A52.D53.C54.C55.A56.D57.C58.D59.D60.A
61.C62.B63.A64.D65.A66.A67.A68.B69.A70.C
71.B72.C73.C74.D75.D76.C77.D78.A79.D80.D

 

  Mã đề: 202 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 202Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.A42.D43.C44.D45.C46.D47.D48.D49.A50.C
51.A52.C53.B54.D55.D56.A57.D58.B59.C60.A
61.C62.A63.C64.D65.C66.D67.B68.B69.A70.B
71.D72.A73.C74.B75.A76.D77.B78.C79.A80.A

  Mã đề: 203 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 203Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.A42.B43.D44.A45.B46.D47.B48.C49.B50.D
51.B52.A53.B54.C55.D56.A57.B58.C59.C60.B
61.C62.B63.D64.C65.B66.C67.C68.D69.C70.D
71.D72.C73.D74.C75.D76.C77.D78.C79.D80.B

  Mã đề: 204 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 204Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.A42.C43.C44.A45.B46.B47.D48.A49.B50.B
51.B52.D53.A54.C55.B56.A57.B58.C59.C60.D
61.B62.A63.B64.C65.D66.B67.C68.C69.D70.A
71.A72.D73.C74.A75.D76.A77.A78.C79.D80.C

  Mã đề: 205 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 205Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.A42.D43.C44.B45.B46.C47.C48.D49.D50.C
51.A52.D53.D54.B55.D56.C57.A58.C59.D60.D
61.D62.A63.A64.B65.B66.A67.C68.A69.D70.C
71.B72.B73.D74.C75.B76.D77.B78.C79.D80.C

  Mã đề: 206 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 206Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.D42.A43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.D50.D
51.A52.B53.A54.C55.B56.B57.C58.A59.A60.C
61.C62.D63.C64.C65.D66.D67.A68.C69.C70.D
71.B72.B73.D74.B75.A76.B77.B78.D79.D80.C

  Mã đề: 207 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 207Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.D42.A43.A44.C45.D46.B47.D48.B49.D50.D
51.A52.C53.D54.C55.B56.B57.A58.D59.C60.B
61.B62.B63.A64.C65.C66.D67.A68.A69.C70.B
71.C72.C73.A74.C75.D76.B77.C78.B79.C80.D

  Mã đề: 208 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 208Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.A42.B43.B44.C45.B46.D47.A48.C49.D50.B
51.A52.A53.A54.B55.B56.C57.D58.A59.D60.B
61.B62.A63.D64.D65.B66.C67.D68.D69.A70.D
71.B72.D73.A74.D75.B76.A77.D78.A79.D80.A

  Mã đề: 209 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 209Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.A42.D43.C44.B45.B46.C47.D48.C49.C50.B
51.A52.C53.C54.D55.B56.D57.B58.D59.A60.C
61.A62.C63.B64.D65.B66.D67.B68.D69.D70.C
71.C72.B73.D74.D75.C76.B77.B78.D79.B80.C

  Mã đề: 210 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 210Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.B42.A43.A44.A45.B46.C47.A48.C49.C50.C
51.B52.D53.A54.A55.D56.C57.D58.A59.A60.C
61.D62.A63.B64.B65.A66.B67.B68.C69.D70.D
71.D72.C73.C74.B75.D76.B77.B78.C79.C80.A

  Mã đề: 211 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 211Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.A42.A43.D44.C45.C46.B47.C48.C49.C50.D
51.A52.A53.A54.D55.D56.A57.A58.D59.C60.C
61.C62.B63.A64.D65.B66.D67.B68.D69.A70.D
71.D72.A73.C74.A75.C76.A77.C78.C79.D80.D

  Mã đề: 212 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 212Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.D42.B43.C44.A45.A46.B47.D48.A49.D50.B
51.C52.D53.C54.B55.C56.C57.C58.A59.A60.B
61.B62.A63.B64.C65.B66.B67.A68.A69.C70.A
71.C72.C73.C74.A75.C76.A77.C78.B79.C80.B

  Mã đề: 213 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 213Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.D42.C43.C44.B45.C46.A47.B48.A49.C50.B
51.B52.C53.C54.D55.A56.D57.A58.B59.D60.C
61.A62.A63.B64.C65.C66.D67.D68.D69.B70.C
71.C72.A73.D74.D75.D76.A77.A78.A79.D80.B

  Mã đề: 214 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 214Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.A42.B43.B44.A45.D46.B47.D48.B49.C50.C
51.A52.B53.B54.A55.C56.D57.D58.B59.A60.C
61.C62.D63.A64.D65.B66.A67.B68.C69.D70.C
71.A72.C73.C74.C75.A76.A77.C78.D79.A80.D

  Mã đề: 215 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 215Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

  Mã đề: 216 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 216Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.C42.D43.B44.D45.C46.D47.A48.A49.D50.A
51.B52.B53.A54.D55.A56.B57.A58.B59.D60.D
61.B62.D63.D64.B65.C66.A67.B68.C69.C70.
71.D72.A73.A74.C75.D76.D77.B78.C79.C80.B

  Mã đề: 217 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 217Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.C42.D43.B44.D45.D46.D47.B48.D49.B50.C
51.D52.C53.B54.A55.A56.C57.B58.D59.B60.B
61.C62.D63.C64.A65.A66.C67.A68.B69.C70.B
71.A72.C73.A74.D75.B76.A77.D78.A79.C80.C

  Mã đề: 218 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 218Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.D42.B43.B44.C45.C46.C47.A48.D49.D50.A
51.B52.C53.A54.D55.D56.C57.B58.B59.B60.C
61.A62.B63.D64.C65.A66.B67.D68.A69.D70.A
71.B72.A73.A74.A75.B76.A77.D78.B79.D80.A

  Mã đề: 219 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 219Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.D42.C43.C44.B45.D46.B47.C48.A49.C50.B
51.C52.D53.B54.A55.B56.A57.C58.D59.A60.C
61.D62.B63.A64.C65.D66.A67.B68.A69.A70.B
71.C72.D73.B74.C75.C76.D77.D78.D79.B80.C

  Mã đề: 220 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 220Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.C42.C43.A44.A45.B46.B47.C48.D49.A50.B
51.A52.A53.C54.A55.B56.A57.D58.B59.D60.A
61.B62.B63.D64.B65.B66.D67.D68.D69.B70.B
71.A72.D73.A74.D75.D76.D77.A78.D79.B80.B

  Mã đề: 221 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 221Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.D42.B43.C44.C45.D46.B47.B48.A49.D50.C
51.B52.D53.A54.D55.D56.C57.D58.B59.C60.A
61.C62.A63.B64.C65.A66.B67.B68.B69.C70.C
71.D72.A73.D74.B75.B76.C77.A78.A79.D80.C

  Mã đề: 222 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 222Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.A42.B43.C44.D45.A46.A47.B48.B49.C50.B
51.B52.B53.A54.D55.D56.D57.B58.B59.A60.C
61.C62.D63.A64.A65.A66.D67.D68.C69.C70.D
71.C72.C73.D74.B75.D76.C77.B78.D79.B80.C

  Mã đề: 223 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 223Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.D42.B43.C44.B45.C46.C47.D48.A49.B50.A
51.A52.D53.C54.B55.A56.B57.C58.B59.B60.D
61.A62.C63.A64.A65.C66.D67.B68.C69.A70.B
71.D72.C73.D74.B75.D76.D77.D78.A79.A80.D

  Mã đề: 224 - Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 224Đáp án đề thi môn Hóa học, thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)
41.D42.A43.A44.C45.D46.D47.D48.A49.B50.C
51.A52.B53.C54.C55.B56.A57.C58.C59.B60.C
61.B62.A63.B64.B65.A66.B67.A68.A69.B70.C
71.B72.C73.B74.C75.A76.A77.B78.C79.C80.A

 

Đối với thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (KHTN), ngoài Đáp án đề Hóa học THPT 2023, các em có thể tra cứu nhanh Đáp án đề Sinh học THPT 2023 để tính toán tổng điểm môn xét tuyển đại học, cao đẳng của mình.

>> Xem thêm: Đáp án đề Vật lý THPT 2023.Liên kết tải về - [100kb]
Các phiên bản khác  Bài viết liên quan

   Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Đáp án đề Hóa học THPT 2023 được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat đáp án đề hóa học thpt 2023 là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

  Các phiên bảnHướng dẫn

     Tải về

  Đáp án đề Hóa học THPT 2023


  Phần mềm Liên quan & Tương tự
   Bấm vào file dưới
   Để cài phần mềm


   kinh nghiem lo de Sơ đồ trang web