kèo nhà cái.3

download Đáp án đề Giáo dục Công dân THPT 2023

Đáp án đề Giáo dục Công dân THPT 2023

 

Download Đáp án đề Giáo dục Công dân THPT 2023 - Đáp án đầy đủ các mã đề thi

Nguyễn Thuý Thanh  cập nhật: 02/07/2023

Bài thi tốt nghiệp THPT môn GDCD 2023 gồm 24 mã đề, nội dung kiến thức khái quát trong sách giáo khoa lớp 11 và 12. Đáp án đề Giáo dục Công dân THPT 2023 đã được Taimienphi cập nhật chi tiết sau khi bài thi kết thúc, các em có thể cuộn xuống để so sánh, đối chiếu với bài làm của mình nhé.
dap an de giao duc cong dan thpt 2023

Tổng hợp đáp án 24 mã đề thi môn Giáo dục Công dân THPT 2023

Xu hướng ra đề thi năm 2023 của bộ GD&ĐT đối với môn Giáo dục Công dân có những thay đổi so với 2022 như sau:

- Tổng số câu hỏi: 40 câu (đề thi THPT Quốc gia 2022 có 36 câu).

- Thời gian làm bài: 50 phút.

Môn thi Giáo dục Công dân THPT 2023 bắt đầu lúc 09h35'ngày29/6/2023, kxwhjy.com sẽ cập nhật đáp án đề thi Giáo dục Công dân THPT quốc gia 2023 cùng với đáp án chi tiết sau 30 phút, kể từ khi bài thi kết thúc.

 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2023

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

 

  Mã đề: 301 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 301ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.C82.D83.C84.D85.B86.A87.B88.C89.D90.C
91.C92.D93.B94.B95.A96.A97.D98.C99.B100.D
101.A102.A103.D104.D105.C106.C107.A108.A109.C110.D
111.A112.A113.A114.C115.A116.C117.D118.C119.A120.A

 

  Mã đề: 302 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 302ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.D82.A83.D84.C85.A86.A87.C88.B89.C90.D
91.D92.A93.A94.D95.C96.C97.A98.A99.D100.A
101.A102.D103.C104.A105.C106.B107.B108.D109.B110.B
111.B112.C113.D114.C115.D116.C117.D118.B119.C120.B

  Mã đề: 303 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 303ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.A82.A83.D84.A85.D86.D87.B88.B89.D90.C
91.B92.A93.C94.C95.B96.D97.C98.B99.B100.D
101.D102.D103.C104.D105.D106.B107.C108.D109.C110.C
111.D112.C113.B114.B115.B116.C117.B118.D119.C120.C

  Mã đề: 304 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 304ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.B82.C83.D84.D85.D86.B87.C88.B89.D90.A
91.A92.D93.C94.A95.C96.A97.D98.C99.C100.B
101.D102.A103.B104.A105.C106.B107.A108.A109.B110.A
111.B112.C113.C114.B115.A116.A117.C118.B119.C120.B

  Mã đề: 305 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 305ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.C82.C83.A84.D85.D86.B87.D88.C89.D90.C
91.B92.B93.A94.D95.C96.B97.B98.B99.A100.C
101.A102.B103.D104.D105.A106.A107.C108.D109.A110.B
111.D112.A113.114.C115.D116.B117.C118.B119.D120.C

  Mã đề: 306 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 306ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.D82.B83.C84.A85.D86.B87.D88.C89.D90.C
91.A92.C93.A94.D95.C96.A97.D98.D99.B100.B
101.B102.C103.D104.C105.A106.A107.B108.C109.A110.D
111.C112.B113.C114.B115.C116.B117.A118.B119.A120.D

  Mã đề: 307 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 307ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.C82.A83.C84.C85.A86.A87.D88.B89.B90.D
91.B92.A93.B94.C95.D96.C97.D98.A99.B100.B
101.D102.B103.D104.C105.C106.C107.A108.D109.D110.D
111.B112.A113.D114.C115.B116.C117.D118.B119.C120.C

  Mã đề: 308 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 308ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.C82.C83.C84.D85.D86.D87.B88.B89.A90.B
91.D92.C93.B94.D95.B96.B97.A98.D99.D100.A
101.D102.A103.B104.B105.A106.D107.B108.A109.A110.A
111.B112.B113.A114.A115.D116.D117.D118.A119.B120.A

  Mã đề: 309 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 309ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.C82.C83.D84.B85.B86.C87.A88.A89.C90.D
91.D92.C93.A94.B95.A96.D97.B98.B99.D100.D
101.B102.C103.C104.D105.C106.B107.D108.D109.B110.B
111.C112.C113.D114.D115.B116.C117.D118.C119.B120.B

  Mã đề: 310 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 310ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.B82.C83.A84.D85.D86.A87.C88.C89.B90.C
91.A92.D93.C94.D95.A96.D97.D98.B99.C100.D
101.D102.C103.B104.B105.C106.A107.C108.B109.A110.B
111.B112.A113.B114.C115.A116.A117.C118.B119.A120.A

  Mã đề: 311 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 311ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.A82.A83.C84.A85.A86.B87.C88.C89.D90.B
91.C92.B93.B94.A95.D96.D97.D98.A99.D100.C
101.D102.C103.C104.A105.B106.C107.A108.D109.D110.C
111.D112.D113.C114.A115.D116.A117.C118.D119.C120.C

  Mã đề: 312 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 312ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.C82.A83.D84.B85.A86.D87.D88.C89.D90.B
91.A92.C93.B94.B95.A96.B97.C98.A99.C100.B
101.B102.A103.C104.A105.C106.A107.B108.B109.C110.B
111.C112.A113.C114.C115.C116.A117.C118.A119.A120.B

  Mã đề: 313 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 313ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.B82.C83.C84.A85.D86.A87.D88.D89.D90.C
91.B92.D93.C94.D95.A96.D97.A98.C99.D100.A
101.D102.B103.CA104.B105.D106.C107.B108.B109.B110.C
111.D112.113.114.C115.A116.B117.B118.C119.A120.A

  Mã đề: 314 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 314ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.B82.C83.A84.B85.B86.A87.D88.D89.B90.C
91.A92.C93.D94.A95.D96.C97.C98.B99.A100.B
101.A102.D103.D104.C105.B106.D107.A108.D109.A110.A
111.C112.B113.C114.A115.C116.A117.A118.C119.B120.C

  Mã đề: 315 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 315ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.D82.A83.B84.C85.D86.C87.A88.A89.D90.D
91.B92.D93.A94.D95.B96.B97.C98.C99.D100.C
101.B102.D103.C104.B105.A106.C107.A108.B109.C110.A
111.A112.C113.B114.B115.A116.B117.C118.A119.B120.A

  Mã đề: 316 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 316ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.A82.B83.A84.B85.D86.C87.D88.D89.C90.B
91.D92.B93.D94.A95.B96.C97.C98.B99.B100.D
101.C102.A103.D104.C105.D106.B107.D108.A109.C110.B
111.C112.A113.D114.D115.B116.A117.A118.B119.A120.C

  Mã đề: 317 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 317ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.A82.D83.D84.C85.A86.C87.A88.C89.A90.D
91.B92.D93.D94.D95.C96.D97.B98.D99.A100.D
101.A102.D103.B104.C105.C106.A107.D108.A109.C110.B
111.C112.B113.C114.B115.B116.B117.C118.C119.B120.A

  Mã đề: 318 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 318ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.D82.A83.C84.B85.D86.B87.A88.C89.A90.A
91.B92.D93.D94.A95.C96.B97.B98.A99.A100.D
101.B102.A103.D104.C105.B106.D107.C108.A109.D110.B
111.C112.A113.A114.A115.D116.D117.C118.B119.A120.D

  Mã đề: 319 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 319ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.A82.A83.D84.A85.A86.B87.C88.C89.D90.B
91.D92.C93.A94.C95.A96.B97.A98.C99.C100.D
101.A102.A103.C104.C105.B106.B107.D108.D109.B110.B
111.D112.D113.C114.D115.B116.B117.B118.D119.D120.C

  Mã đề: 320 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 320ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)

81.D

82.B

83.D

84.A

85.A

86.B

87.B

88.B

89.C

90.D

91.A

92.B

93.A

94.C

95.D

96.B

97.C

98.A

99.C

100.A

101.B

102.A

103.D

104.A

105.B

106.A

107.A

108.D

109.A

110.B

111.D

112.D

113.B

114.D

115.D

116.B

117.A

118.B

119.D

120.D

  Mã đề: 321 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 321ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.A82.C83.C84.B85.A86.C87.D88.C89.D90.A
91.C92.C93.D94.B95.A96.B97.D98.B99.A100.D
101.C102.C103.D104.D105.A106.A107.C108.B109.D110.C
111.D112.D113.D114.D115.B116.A117.B118.C119.B120.B

  Mã đề: 322 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 322ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.D82.A83.D84.D85.B86.A87.D88.C89.A90.A
91.C92.C93.D94.D95.A96.A97.C98.B99.C100.B
101.B102.A103.B104.A105.B106.C107.B108.D109.C110.B
111.D112.C113.B114.C115.D116.B117.B118.C119.D120.D

  Mã đề: 323 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 323ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.D82.D83.A84.C85.B86.B87.D88.C89.C90.B
91.D92.B93.D94.B95.A96.B97.A98.D99.D100.C
101.C102.D103.B104.C105.B106.A107.A108.C109.D110.D
111.C112.A113.C114.B115.A116.A117.D118.B119.A120.A

  Mã đề: 324 - Đáp án đề thi môn GDCD - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 324ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.C82.B83.B84.B85.A86.B87.A88.D89.D90.A
91.C92.A93.B94.A95.C96.A97.A98.D99.B100.A
101.C102.A103.C104.A105.B106.C107.B108.B109.B110.C
111.C112.C113.A114.B115.C116.C117.B118.C119.A120.A

Trên đây là Đáp án đề Giáo dục Công dân THPT 2023, kết quả thi THPT Quốc gia các môn học khác như: Đáp án đề Lịch sử THPT 2023, Đáp án đề Địa lý THPT 2023... đều đã được Taimienphi cập nhật đầy đủ, các em có thể tra cứu trực tuyến ngay sau khi bài thi kết thúc.

>> Xem thêm: Đáp án đề Tiếng Anh THPT 2023.Liên kết tải về - [100kb]
Các phiên bản khác  Bài viết liên quan

   Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Đáp án đề Giáo dục Công dân THPT 2023 được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat đáp án đề giáo dục công dân thpt 2023 là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

  Các phiên bảnHướng dẫn

     Tải về

  Đáp án đề Giáo dục Công dân THPT 2023


  Phần mềm Liên quan & Tương tự
   Bấm vào file dưới
   Để cài phần mềm


   kèo nhà cái.3 Sơ đồ trang web