kèo bóng đá tỷ số

download Đáp án đề Địa lý THPT 2023

Đáp án đề Địa lý THPT 2023

 

Download Đáp án đề Địa lý THPT 2023 - Đáp án tất cả các mã đề thi

Nguyễn Thuý Thanh  cập nhật: 01/07/2023

Nội dung kiến thức trong đề Địa lý THPT Quốc gia 2023 nằm hoàn toàn trong chương trình Địa lý lớp 12, với 40 câu trắc nghiệm. 24 mã đề Địa THPT Quốc gia 2023 kèm đáp án đã được Taimienphi cập nhật đầy đủ trong bài viết Đáp án đề Địa lý THPT 2023, mời các em cùng tham khảo.
dap an de dia ly thpt 2023

Đáp án 24 mã đề thi môn Địa lý THPT 2023

Cấu trúc đề thi môn Địa lý THPT 2023:

- Tổng số câu hỏi: 40 câu trắc nghiệm.

- Thời gian làm bài: 50 phút.

Môn thi Địa lý THPT 2023 bắt đầu lúc 08h35'ngày29/6/2023, kxwhjy.com sẽ cập nhật đề thi Địa lý THPT quốc gia 2023 cùng với đáp án chi tiết sau 30 phút, kể từ khi bài thi kết thúc.

 

Đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

 

  Mã đề: 301 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 301ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.A42.A43.C44.A45.C46.A47.C48.D49.B50.B
51.C52.B53.B54.C55.C56.D57.D58.A59.D60.A
61.C62.D63.C64.A65.C66.C67.A68.A69.D70.D
71.A72.D73.D74.C75.A76.A77.C78.D79.D80.A

 

  Mã đề: 302 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 302ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.A42.D43.D44.D45.C46.D47.C48.C49.A50.B
51.C52.D53.D54.A55.B56.C57.C58.B59.A60.D
61.A62.A63.C64.D65.C66.B67.A68.B69.D70.B
71.B72.A73.A74.C75.D76.C77.C78.D79.B80.B

  Mã đề: 303 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 303ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.B42.A43.D44.D45.B46.C47.A48.A49.D50.C
51.C52.D53.C54.D55.D56.A57.C58.D59.B60.B
61.B62.D63.C64.B65.B66.C67.C68.D69.D70.D
71.B72.C73.C74.C75.B76.B77.D78.D79.C80.B

  Mã đề: 304 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 304ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.C42.B43.A44.B45.B46.A47.A48.C49.A50.A
51.D52.B53.C54.B55.C56.C57.C58.D59.D60.C
61.B62.D63.A64.C65.A66.B67.C68.A69.D70.A
71.A72.D73.C74.B75.D76.D77.B78.B79.A80.C

  Mã đề: 305 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 305ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.A42.C43.D44.D45.A46.C47.C48.D49.B50.C
51.B52.D53.D54.B55.D56.C57.D58.59.B60.B
61.C62.B63.A64.C65.D66.A67.B68.D69.D70.C
71.C72.B73.A74.D75.D76.B77.A78.D79.A80.A

  Mã đề: 306 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 306ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.D42.A43.D44.B45.B46.C47.B48.A49.C50.D
51.C52.A53.C54.C55.C56.B57.D58.B59.D60.D
61.A62.A63.D64.C65.A66.D67.D68.B69.B70.C
71.C72.C73.A74.B75.A76.B77.C78.C79.B80.D

  Mã đề: 307 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 307ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.C42.C43.C44.B45.D46.C47.B48.A49.C50.B
51.C52.B53.D54.B55.D56.C57.D58.D59.A60.D
61.A62.B63.C64.C65.B66.B67.A68.B69.C70.C
71.B72.D73.A74.A75.D76.D77.A78.C79.D80.D

  Mã đề: 308 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 308ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.C42.B43.B44.B45.A46.A47.C48.C49.C50.A
51.D52.D53.D54.B55.D56.B57.B58.B59.D60.A
61.D62.A63.B64.D65.A66.A67.B68.D69.D70.B
71.A72.D73.A74.C75.D76.D77.C78.D79.A80.A

  Mã đề: 309 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 309ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.C42.C43.B44.D45.C46.B47.D48.B49.D50.C
51.D52.A53.A54.D55.C56.D57.B58.C59.B60.D
61.B62.B63.A64.A65.C66.D67.B68.D69.D70.B
71.B72.C73.C74.B75.C76.C77.B78.D79.C80.D

  Mã đề: 310 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 310ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.C42.B43.D44.A45.A46.B47.A48.C49.A50.D
51.C52.C53.D54.C55.B56.D57.D58.C59.D60.B
61.A62.C63.A64.A65.C66.D67.D68.B69.C70.B
71.A72.A73.C74.B75.B76.A77.A78.A79.C80.B

  Mã đề: 311 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 311ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.C42.C43.D44.A45.D46.B47.A48.D49.D50.A
51.C52.A53.C54.A55.B56.D57.C58.B59.B60.D
61.A62.A63.A64.D65.D66.C67.C68.D69.C70.C
71.A72.A73.A74.D75.C76.D77.D78.A79.C80.C

  Mã đề: 312 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 312ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.D42.B43.D44.C45.C46.C47.A48.B49.D50.C
51.C52.D53.B54.A55.A56.A57.C58.C59.A60.A
61.B62.C63.A64.A65.A66.B67.B68.A69.C70.B
71.B72.A73.C74.C75.B76.C77.C78.B79.C80.A

  Mã đề: 313 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 313ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.D42.A43.A44.B45.D46.A47.B48.B49.D50.B
51.D52.D53.A54.A55.D56.A57.A58.D59.A60.C
61.C62.D63.B64.D65.C66.C67.B68.C69.B70.C
71.A72.B73.C74.C75.D76.C77.C78.D79.B80.C

  Mã đề: 314 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 314ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.C42.A43.A44.A45.C46.C47.B48.D49.D50.C
51.B52.D53.D54.A55.D56.D57.C58.C59.C60.D
61.B62.A63.A64.B65.A66.A67.B68.D69.A70.B
71.C72.D73.A74.A75.C76.C77.A78.B79.B80.C

  Mã đề: 315 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 315ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.D42.C43.A44.C45.B46.C47.B48.B49.C50.A
51.B52.A53.C54.C55.A56.C57.C58.D59.A60.D
61.C62.B63.B64.C65.B66.B67.A68.D69.A70.D
71.B72.A73.D74.D75.A76.A77.B78.D79.A80.B

  Mã đề: 316 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 316ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.C42.D43.B44.A45.C46.B47.D48.C49.D50.C
51.A52.D53.C54.A55.A56.D57.C58.B59.C60.D
61.A62.C63.A64.B65.C66.B67.A68.A69.B70.B
71.D72.D73.B74.D75.B76.B77.D78.C79.D80.A

  Mã đề: 317 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 317ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.A42.D43.C44.D45.A46.B47.A48.C49.B50.D
51.B52.D53.C54.A55.D56.A57.A58.C59.B60.D
61.C62.D63.A64.D65.B66.D67.C68.D69.C70.C
71.B72.D73.C74.C75.B76.A77.C78.A79.B80.B

  Mã đề: 318 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 318ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.B42.A43.D44.A45.A46.B47.C48.D49.C50.C
51.D52.B53.C54.B55.B56.A57.B58.B59.B60.D
61.B62.A63.A64.A65.B66.D67.A68.C69.A70.C
71.D72.D73.C74.A75.D76.A77.D78.D79.C80.B

  Mã đề: 319 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 319ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.B42.D43.C44.C45.C46.B47.B48.B49.D50.A
51.D52.C53.B54.C55.C56.A57.B58.A59.B60.D
61.D62.B63.B64.D65.A66.C67.A68.D69.B70.A
71.C72.D73.A74.A75.C76.D77.C78.A79.D80.D

  Mã đề: 320 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 320ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.B42.A43.D44.C45.D46.A47.B48.A49.C50.D
51.B52.B53.D54.D55.B56.B57.A58.D59.B60.C
61.C62.D63.A64.D65.B66.A67.A68.D69.A70.D
71.B72.B73.A74.B75.D76.A77.B78.D79.B80.A

  Mã đề: 321 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 321ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.A42.C43.A44.B45.A46.D47.B48.B49.A50.C
51.A52.D53.B54.B55.C56.D57.D58.C59.C60.C
61.B62.B63.B64.D65.B66.C67.A68.A69.A70.D
71.D72.C73.B74.C75.D76.B77.D78.D79.C80.C

  Mã đề: 322 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 322ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

  Mã đề: 323 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 323ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.D42.D43.D44.B45.D46.A47.C48.D49.A50.D
51.D52.A53.D54.D55.C56.B57.B58.D59.C60.A
61.C62.D63.C64.C65.A66.A67.B68.A69.A70.B
71.B72.C73.A74.B75.C76.B77.C78.B79.A80.B

  Mã đề: 324 - Đáp án đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 324ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
41.A42.D43.D44.B45.D46.C47.D48.A49.B50.C
51.A52.B53.C54.C55.C56.B57.A58.B59.B60.B
61.A62.B63.C64.A65.B66.C67.C68.A69.B70.A
71.C72.A73.A74.C75.B76.C77.D78.A79.C80.A

Trên đây là Đáp án đề Địa lý THPT 2023, các bạn thí sinh có thể tra cứu nhanh kết quả bài thi các môn học thuộc khối khoa học xã hội khác như môn Lịch sử, Giáo dục công dân trên trang tra cứu điểm thi của Taimienphi.

>> Xem thêm: Đáp án đề Lịch sử THPT 2023.


Liên kết tải về - [100kb]
Các phiên bản khác  Bài viết liên quan

   Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Đáp án đề Địa lý THPT 2023 được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat đáp án đề địa lý thpt 2023 là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

  Các phiên bảnHướng dẫn

     Tải về

  Đáp án đề Địa lý THPT 2023


  Phần mềm Liên quan & Tương tự
   Bấm vào file dưới
   Để cài phần mềm


   kèo bóng đá tỷ số Sơ đồ trang web